Usługi

Spółka Limited

Rozliczenia VAT

Rozliczenia VAT to kompleksowa usługa i powinna wymagać szczególnej uwagi. Nasze Biuro pomoże Państwu w wyborze optymalnej formy rozliczenia. Podstawową zaletą z rejestracji firmy jako podatnika VAT jest możliwość ubiegania się o zwrot naliczonego podatku VAT od zakupów, które były dokonywane przez firmę. Może to mieć miejsce wtedy, gdy wartość podatku naliczonego jest wyższa od wartości VAT należnego – w przeciwnym wypadku konieczne będzie zapłacenie określonej kwoty w urzędzie skarbowym. Jest to również bardzo korzystne w relacjach z partnerami biznesowymi, którzy podobnie jak i my także są zarejestrowani jako płatnicy VAT – wtedy ceny ich usług mogą być dużo niższe. W ramach naszych usług oferujemy Państwu pomoc w zakresie kontaktu z urzędem, rejestracji firmy jako płatnika VAT, a także kwartalnych rozliczeń podatku i składania deklaracji.

Rozwiązanie

Podstawowe fakty o VAT …

Większość zakupów jest opodatkowana podatkiem VAT. Podatek od wartości dodanej (VAT) jest nakładany na większość transakcji handlowych oraz na wiele towarów i niektóre usługi.

Istnieją trzy stawki podatku VAT w Wielkiej Brytanii:

20% – stawka podstawowa

5% – stawka obnizona

0% – stawka obnizona

Musisz zarejestrować się na VAT, jeżeli którykolwiek z poniższych warunków jest spełniony:

· Obrót firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekroczył limit rejestracji VAT (obecnie £85 000) choć można również zarejestrować się na zasadzie dobrowolności, jeśli obrót jest poniżej tej kwoty;

· Uważasz, że obroty na kolejne trzydzieści dni mogą przekroczyć limit rejestracji;

· Zakup towarów z innych krajach UE przekracza limit rejestracji w roku kalendarzowym.

Podatek VAT jaki należy wpłacić do HM Revenue and Customs jest to suma podatku VAT z wszystkich faktur sprzedaży (VAT należny) w danym kwartale pomniejszony o sumę podatku z wszystkich faktur zakupu (VAT naliczony). W przypadku kiedy kwota podatku naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego urząd skarbowy zwraca nam różnicę. Podstawowym okresem rozliczeniowym dla podatku VAT jest kwartał, w niektórych przypadkach może
to być okres miesięczny.

Chcesz zaoszczędzić ciężko zarobione pieniądze?

Posiadając bogate doświadczenie we wszystkich obszarach podatków, rachunkowości i księgowości, oferujemy wiedzę oraz poradnictwo, którego potrzebują nasi klienci.