Firma LTD

Podstawowe informacje o prowadzeniu spółki LTD w Wielkiej Brytanii

Limited company (Ltd), a ściśle mówiąc Private company limited by shares to odpowiednik polskiej spółki z o.o. Firma limited (spółka limited) działa zgodnie z brytyjskim prawem spółek (UK company law) i posiada osobowość prawną. Powstaje poprzez zarejestrowanie w brytyjskim rejestrze firm (Companies House). Jest zarządzana przez jednego lub kilku dyrektorów.

Firma posiada swój kapitał, który jest sumą wartości udziałów (shares) wszystkich udziałowców. Udziałowcy nie odpowiadają za zobowiązania firmy własnym majątkiem, poza udziałami w spółce.

Firma limited podlega pełnej księgowości, a rozliczenia roczne są jawne i dostępne za opłatą dla każdego (w wersji skróconej) na stronie internetowej Companies House.

Dodatkowo spółka Ltd:

• Musi zarejestrować się jako podatnik VAT obowiązkowo, jeśli obrót firmy wynosi ponad £85,000 w ciągu 12 ostatnich miesięcy kalendarzowych. Może zarejestrować się też dobrowolnie na Vat, jeśli będzie, to dla niej korzystne.

• Musi się zarejestrować w HMRC do Construction Industry Scheme (CIS), jeśli działa w branży budowlanej jako podwykonawca lub wykonawca.

Uwaga! Zaniechanie któregoś z Twoich obowiązków wobec HMRC bądź nie dotrzymanie terminów skutkuje przyznaniem kary przez HMRC (kary nie są małe).

Obecnie coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej firmy spółki LTD w UK. Wynika to z faktu, że proces założenia takiej firmy jest bardzo prosty i może przynieść dużo większe zyski niż prowadzenie działalności jako sole trader. By uczynić ten proces jeszcze prostszym, skontaktuj się z nami.

Jeśli potrzebujesz fachowej pomocy jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Nasze usługi:

· Obsługa spółki LTD w Wielkiej Brytanii

· Otwarcie firmy Limited – rejestracja w Companies House

· Księgowość – bookkeeping

· Rejestracja spółki jako pracodawcy (PAYE/CIS)

· Rozliczenia miesięczne Payroll, CIS

· Rejestracja spólki Ltd jako podatnika VAT

· Rozliczenia kwartalne VAT

· Dodanie/Usunięcie/Zmiana danych dyrektora lub sekretarza firmy

· Zmiana nazwy firmy

· Zamknięcie spółki LTD

· Doradztwo

· Darmowy dostęp online do programu księgowego.

Usługi

Rozliczenia Self-Employed oraz Self-Assessment TAX Returns

Self Employed (samozatrudnienie) – jest zdecydowana najprostszą formą prowadzenia działalności oraz jest odpowiednikiem polskiej jednoosobowej działalności gospodarczej. Dedykowana jest dla osób fizycznych, które zamierzają prowadzić własną działaność. Self-employed cechuje corocznie ustalana przez rząd kwota wolna od podatku (Personal Tax Allowane) oraz niskie składki na ubezpieczenie społeczne.

Aby dokonać rejestracji w urzędzie skarbowym (HM Revenue & Customs) należy dysponować numerem ubezpieczenia (National Insurance Number). Po złożeniu wniosku rejestracyjnego osoba samozatrudniona otrzymuje numer UTR (Unique Taxpayer Reference number) tj. numer identyfikacyjny podatnika. Osoby chcące pracować w sektorze budowlanym jako jako podwykonawca lub wykonawca powinny pamiętać, iż taki rodzaj działalności podlega podatkowi CIS (Construction Industry Scheme). W związku z czym we wniosku aplikacyjnym należy odpowiednio zgłosić się w HMRC do CIS.

Rozliczenie self-employed w UK to właściwie tylko roczne rozliczanie podatku dochodowego, a więc Tax Return. Prowadzący własną działalność w UK opłacają podatki w systemie Self Assessment, który umożliwia wypełnienie deklaracji podatkowej (Tax Return) zarówno online, jak i w tradycyjnej formie
papierowej. Dzięki temu możliwe jest określenie ile podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie jest do zapłaty.

W Wielkiej Brytanii rok podatkowy rozpoczyna się zawsze 6 kwietnia i kończy 5 kwietnia roku następnego. Na rozliczenie podatku osoba samozatrudniona ma czas od 6 kwietnia do 31 stycznia kolejnego roku w przypadku rozliczeń wysyłanych drogą elektroniczną, natomiast jeżeli rozliczenie jest wysłane pocztą musi ono trafić do HMRC do 30 października.

Pomoc naszego biura księgowego jest kompleksowa, ponieważ dotyczy wszystkich kwestii, jakie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej typu self-employed, w szczególności:

  •  rejestrujemy i wyrejestrowujemmy działaność Self-employed w HMRC
  • rozliczamy podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne (Tax Return)
  • odzyskujemy podatki nadpłacone (CIS)
  • kontaktujemy się w imieniu klienta z brytyjskim Urzędem Skarbowym (HMRC)
  • aktualizujemy dane w HMRC.

Rozwiązanie

Rozliczenia VAT

Rozliczenia VAT to kompleksowa usługa i powinna wymagać szczególnej uwagi.

Nasze Biuro pomoże Państwu w wyborze optymalnej formy rozliczenia.

Podstawową zaletą z rejestracji firmy jako podatnika VAT jest możliwość ubiegania się o zwrot naliczonego podatku VAT od zakupów, które były dokonywane przez firmę. Może to mieć miejsce wtedy, gdy wartość podatku naliczonego jest wyższa od wartości VAT należnego – w przeciwnym wypadku konieczne będzie zapłacenie określonej kwoty w urzędzie skarbowym. Jest to również bardzo korzystne w relacjach z partnerami biznesowymi, którzy podobnie jak i my także są zarejestrowani jako płatnicy VAT – wtedy ceny ich usług mogą być dużo niższe.

W ramach naszych usług oferujemy Państwu pomoc w zakresie kontaktu z urzędem, rejestracji firmy jako płatnika VAT, a także kwartalnych rozliczeń podatku i składania deklaracji.

Rozwiązanie

Podstawowe fakty o VAT …

Większość zakupów jest opodatkowana podatkiem VAT. Podatek od wartości dodanej (VAT) jest nakładany na większość transakcji handlowych oraz na wiele towarów i niektóre usługi.

Istnieją trzy stawki podatku VAT w Wielkiej Brytanii:

20% – stawka podstawowa

5% – stawka obniżona

0% – stawka obniżona

Musisz zarejestrować się na VAT, jeżeli którykolwiek z poniższych warunków jest spełniony:

· Obrót firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekroczył limit rejestracji VAT (obecnie £85000) choć można również zarejestrować się na zasadzie dobrowolności, jeśli obrót jest poniżej tej kwoty;

· Uważasz, że obroty na kolejne trzydzieści dni mogą przekroczyć limit rejestracji;

· Zakup towarów z innych krajach UE przekracza limit rejestracji w roku kalendarzowym.

Podatek VAT jaki należy wpłacić do HM Revenue and Customs jest to suma podatku VAT z wszystkich faktur sprzedaży (VAT należny) w danym kwartale pomniejszony o sumę podatku z wszystkich faktur zakupu (VAT naliczony). W przypadku kiedy kwota podatku naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego urząd skarbowy zwraca nam różnicę.

Podstawowym okresem rozliczeniowym dla podatku VAT jest kwartał, w niektórych przypadkach może to być okres miesięczny.

Chcesz zaoszczędzić ciężko zarobione pieniądze?

Posiadając bogate doświadczenie we wszystkich obszarach podatków, rachunkowości i księgowości, oferujemy wiedzę oraz poradnictwo, którego potrzebują nasi klienci.

en_USEnglish