Usługi

Zasiłki Child Benefit, Universal Credit

Child Benefit

Jest to wolny od opodatkowania zasiłek wypłacany na dziecko, płacony zwykle w cztero-tygodniowym cyklu rozrachunkowym lub w drodze szczególnych wyjątków, cotygodniowo.

O zasiłek może ubiegać się każda osoba posiadająca dzieci – bez względu na wysokość przychodów, o ile spełnia poniższe wymogi :

  • dziecko nie ukończyło 16 roku życia
  • dziecko powyżej 16 roku życia wciąż się uczy
  • dziecko ma powyżej 16 lat i zakończywszy edukację, zarejestruje się w centrum karier ( Career service lub Connexions, itp) lub innej jednostce, placówce edukacyjnej i wyrazi chęć podjęcia szkoleń zawodowych lub pracy.

Wysokość zasiłku na jedno dziecko na rok 2021 to 21.15 funtów tygodniowo a na każde kolejne dziecko to dodatkowe 13,70 funtów tygodniowo.
Wniosek jest dostępny w pakiecie Bounty Pack – na oddziałach porodowych w szpitalach UK, albo w Internecie na stronie Child Benefis Office – należy go wydrukować i wypełnić odręcznie i klasyczną pocztą przesłać do powyższego biura.

Rozwiązanie

Universal Credit

W Wielkiej Brytanii osoby o niskich dochodach i niewielkich oszczędnościach mogą ubiegać się o wsparcie finansowe aplikując o Universal Credit. Nasze biuro księgowe pomaga w złożeniu wniosku oraz udziela wspracia w kontakcie z pracownikami Departamentu Work and Pension.

Pomoc ta nie podlega opodatkowaniu, niemniej jednak osoba pobierająca zasiłek zobowiązana jest do prowadzenia aktualizacji wszelkich zmian i okoliczności mających wpływ na wysokość przyznacego wsparcia finansowego.

Chcesz zaoszczędzić ciężko zarobione pieniądze?

Posiadając bogate doświadczenie we wszystkich obszarach podatków, rachunkowości i księgowości, oferujemy wiedzę oraz poradnictwo, którego potrzebują nasi klienci.