Usługi

Karta CIS – Construction Industry Scheme

Rozliczenie CIS (Construction Industry Scheme) określa zasady rozliczeń i płatności między wykonawcami (contractors) i podwykonawcami (subcontractors) w branży budowlanej. System CIS może mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów firm, które działają w branży budowlanej w Wielkiej Brytanii. Należą do nich:

•osoby self-employed (samozatrudnione)
•spółki partnership
•spółki limited

Jeśli jesteś wykonawcą lub podwykonawcą, musisz zarejestrować się w HM Revenue&Customs (HMRC).

Rozwiązanie

Wykonawca czy podwykonawca w ramach systemu CIS

Jesteś wykonawcą w ramach systemu CIS jeżeli prowadzisz działalność w branży budowlanej i zlecasz wykonywanie prac podwykonawcom.

Jesteś podwykonawcą jeżeli wykonujesz prace w branży budowlanej na zlecenie innego podmiotu.

Możesz być jednocześnie wykonawcą i podwykonawcą.

Rozwiązanie

Obowiązki wykonawcy

Wykonawcy w ramach systemu CIS mają obowiązek zarejestrować się w HMRC zanim zlecą pierwszą pracę podwykonawcy. Wykonawca musi zweryfikować podwykonawcę w HMRC aby upewnić się, iż podwykonawca jest zarejestrowany do systemu CIS i uprawniony do standardowego potrącenia podatku w wysokości 20% kwoty brutto należnej za wykonaną pracę (do obliczenia podatku nie należy wliczać ewentualnej kwoty zwrotu za materiały, które zakupił podwykonawca). W przypadku jeżeli podwykonawca nie jest zarejestrowany do systemu CIS bądź weryfikacja nie jest możliwa (podwykonawca nie dostarczył stosownych informacji) kwota potrąconego podatku wyniesie 30%. Wykonawca ma obowiązek przekazać do HMRC miesięcznie do 19 dnia każdego miesiąca informacje o wysokości potrąconego podatku od podwykonawców oraz wpłacić odpowiednią kwotę na rachunek HMRC oraz wystawić miesięczne zestawienie (CIS Statement) dla podwykonawcy. Na tym zestawieniu powinna znaleźć się kwota brutto, potrącony podatek CIS (20% lub 30%) oraz kwota netto przekazana podwykonawcy.

Rozwiązanie

Obowiązki podwykonawcy

Podwykonawca ma obowiązek zarejestrować się w HMRC do systemu CIS oraz przekazać wykonawcy numer UTR oraz NIN przed otrzymaniem pierwszej płatności. Te informacje są niezbędne wykonawcy do
zweryfikowania podwykonawcy jako zarejestrowanego do systemu CIS. Weryfikacja uprawnia wykonawcę do potrącenia standardowej kwoty 20% podatku, w przeciwnym razie potrącona zostanie kwota 30% podatku. Podatek potrącony przez wykonawcę, można odzyskać po zakończeniu roku podatkowego (5 kwietnia). W rozliczeniu rocznym z HMRC należy uwzględnić kwotę pobranego podatku (suma potraceń z miesięcznych zestawień). HMRC zwróci kwotę pobranego podatku po uprzednim potrąceniu wszystkich zobowiązań – podatku dochodowego oraz National Insurance Contribution Class 4 (o ile wystąpią).

Chcesz zaoszczędzić ciężko zarobione pieniądze?

Posiadając bogate doświadczenie we wszystkich obszarach podatków, rachunkowości i księgowości, oferujemy wiedzę oraz poradnictwo, którego potrzebują nasi klienci.