Usługi

Self-Employed

Rozliczenia Self-Employed oraz Self-Assessment
TAX Returns

Self Employed (samozatrudnienie) – jest zdecydowana najprostszą formą prowadzenia działalności oraz jest odpowiednikiem polskiej jednoosobowej działalności gospodarczej. Dedykowana jest dla osób fizycznych, które zamierzają prowadzić własną działaność. Self-employed cechuje corocznie ustalana przez rząd kwota wolna od podatku (Personal Tax Allowane) oraz niskie składki na ubezpieczenie społeczne.

Aby dokonać rejestracji w urzędzie skarbowym (HM Revenue & Customs) należy dysponować numerem ubezpieczenia  (National Insurance Number). Po złożeniu wniosku rejestracyjnego osoba samozatrudniona otrzymuje numer UTR (Unique Taxpayer Reference number) tj. numer identyfikacyjny podatnika. Osoby chcące pracować w sektorze budowlanym jako jako podwykonawca lub wykonawca powinny pamiętać, iż taki rodzaj działalności podlega podatkowi CIS (Construction Industry Scheme). W związku z czym we wniosku aplikacyjnym należy odpowiednio zgłosić się w HMRC do CIS.

Podstawową cechą tego rodzaju działaności jest to, że za jej długi odpowiada się własnym majątkiem. Osoba samozatrudniona podlega opodatkowaniu dochodowemu od osób fizycznych i zobowiązana jest do prowadzenia odrębnej dokumentacji finansowej i przechowywania jej przez okres 5 lat.

Rozliczenie self-employed w UK to właściwie tylko roczne rozliczanie podatku dochodowego, a więc Tax Return. Prowadzący własną działalność w UK opłacają podatki w systemie Self Assessment, który umożliwia wypełnienie deklaracji podatkowej (Tax Return) zarówno online, jak i w tradycyjnej formie papierowej. Dzięki temu możliwe jest określenie ile podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie jest do zapłaty.

W Wielkiej Brytanii rok podatkowy rozpoczyna się zawsze 6 kwietnia i kończy 5 kwietnia roku następnego. Na rozliczenie podatku osoba samozatrudniona ma czas od 6 kwietnia do 31 stycznia kolejnego roku w przypadku rozliczeń wysyłanych drogą elektroniczną, natomiast jeżeli rozliczenie jest wysłane pocztą musi ono trafić do HMRC do 30 października.

Pomoc naszego biura księgowego jest kompleksowa, ponieważ dotyczy wszystkich kwestii, jakie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej typu self-employed, w szczególności:

  • rejestrujemy i wyrejestrowujemmy działaność Self-employed w HMRC
  • rozliczamy podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne (Tax Return)
  • odzyskujemy podatki nadpłacone (CIS)
  • kontaktujemy się w imieniu klienta z brytyjskim Urzędem Skarbowym (HMRC)
  • aktualizujemy dane w HMRC

Chcesz zaoszczędzić ciężko zarobione pieniądze?

Posiadając bogate doświadczenie we wszystkich obszarach podatków, rachunkowości i księgowości, oferujemy wiedzę oraz poradnictwo, którego potrzebują nasi klienci.

en_USEnglish